sviedinio trajektorija


sviedinio trajektorija
sviedinio trajektorija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (kulkos) masės centro lėkimo erdvėje kreivė nuo sviedinio (kulkos) išlėkimo iš vamzdžio iki susidūrimo su taikiniu (kritimo arba susidūrimo taško). Sviedinio trajektorija yra balistinė, jei sviedinys (kulka, mina, rankinė granata ir kt.) lekia veikiamas tik traukos ir oro pasipriešinimo jėgų. Vienodo horizontalaus nuotolio, bet skirtingų išlėkimo kampų trajektorijos yra gretutinės. Pagal išlėkimo kampo dydį būna ↑lėkštoji, ↑iškilioji ir ↑mortyrinė trajektorija. Zenitinės artilerijos sviedinio trajektorija būna tik kylančioji (neturi krintančiosios atkarpos). Sviedinio trajektorijos parametrus galima nustatyti ją matuojant arba apskaičiuoti išorinės balistikos formulėmis. Sviedinio trajektorija turi labai daug parametrų. atitikmenys: angl. projectile trajectory rus. траектория снаряда ryšiai: dar žiūrėkiškilioji trajektorija dar žiūrėklėkštoji trajektorija dar žiūrėkmortyrinė trajektorija dar žiūrėktrajektorijos elementai dar žiūrėktrajektorijos matavimas dar žiūrėktrajektorijų pluoštas

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.